4 icons

တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္ သည္ ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိလူငယ္မ်ားအတြက္ ေတာင္ၾကီး ျမိဳ ့တြင္ ၾသဂုတ္ လ ၂၀ ရက္ မွ ၂၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဓႏု၊ အင္းသား နွင့္ ေတာင္ရိုး လူငယ္မ်ား အတြင္း ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္  ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ က်ား ၁၆၊ မ ၉  ဦး ၊စုစုေပါင္း ၂၅  ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Share.

Comments are closed.