အီးပီအာပီ အိုင္တီ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွ (၈၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၇ မွ ၁၃၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၇) ထိ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ (RCSS) ႏွင့္ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔၀င္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၁၅) ေယာက္အား အင္တာနက္၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Share.

Comments are closed.