ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA) သည္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕အဝင္အဖြဲ႕အစည္း အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕က စာတင္ ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.