4 icons
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမႊမ္းတင္ ေျပာၾကားေနသည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္းထူထပ္ေသာ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အားနည္းလာလ်က္ ရွိေနသည္။ ကုန္လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ညီလာခံအတြင္း တိုင္းရင္းသား
 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆယ္စုႏွစ္ခ်ီ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ အမုန္းမီးပြားမ်ားကို အဆုံးသတ္ရန္ အေျဖရွာရာတြင္ 
တိုးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ျပႆနာရပ္မ်ား က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး စစ္ပြဲအတြင္း ပါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေရရွည္တည္တံ့သည့္ 
ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္မွာ ခက္ခဲလ်က္ရွိကာ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းကပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္ကာလအတြင္း 
ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္သက္ဆိုးရွည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသလို ျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္
Share.

Comments are closed.