သမိုင္းဝင္ တနိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.