တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိတာ အေျပာ၊ အေရး လြယ္သေလာက္ ေဖာ္ေဆာင္ရ တာ အေတာ့္ကို ခက္ခဲပါတယ္။ ထိလြယ္ရွလြယ္သလို က်ိဳးလြယ္ ေပါက္လြယ္တဲ့သေဘာလည္း ရွိ ပါတယ္။ အပစ္ရပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရ သေလာက္ စကၠန္႔၊ မိနစ္ပိုင္းအ တြင္း ျပန္ပစ္ႏုိင္တဲ့အေနအထား ကလည္းရွိေနပါတယ္။ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို သတ္ မွတ္တဲ့ေနရာမွာ အေသးစိတ္က် ေလေလ၊ အလဲြအေခ်ာ္နည္းေလ ေလျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ တပ္မ ေတာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းေတြအၾကား အ ပစ္ရပ္နယ္ေျမကို တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ဖို႔၊ အ ပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လိုက္နာႏုိင္ဖို႔ အလြန္အမင္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.