ဒီေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ဟာ သၽွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) နဲ႔ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရတို႔ အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တာ (၆)ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္တဲ့ ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ(၆)ႏွစ္တာ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္းမွာ RCSS/SSA အေနနဲ႔ ဘာေတြ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သလဲ၊ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါရဲ့လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခေယာင္းလမ္း ခရီးၾကမ္းမွာ ဘယ္လို စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ရသလဲ၊ ဒါေတြကို ဘယ္လိုႀကိဳးပမ္း ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သလဲ၊ က်ေနာ့္အျမင္သုံးသပ္ခ်က္ကို မၽွေဝပါရေစ။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.