မာက္ပိုုင္းမွာ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြ ျပင္းထန္ေနတာေၾကာင့္ မူလက မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပ ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕  ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကိုု ရက္အကန္႔အသတ္မရိွ ေရႊ႕ဆိုုင္းလုုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.