ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ၊ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး အရပ္သားမ်ား စစ္ေဘးတိမ္း ေရွာင္ေနရေၾကာင္း ေဒသတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည္႔အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.