သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ လႈပ္ရွားသြားလာသည့္ တအာင္း(ပေလာင္) တပ္မ ေတာ္ TNLA သည္ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA ႏွင့္ပတ္သက္သည္ဟုယူဆကာ ေက်းလက္ ေဒသခံ တဦးအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လူထု ၉၀ ေက်ာ္အား ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားျခင္းစသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုအၾကား တင္းမာေနသည့္ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေခ်ာေမြ႕ ေစရန္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျဖရွင္းေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.