ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အ မ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မဆုံး ျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.