လက္ရွိအစိုးရသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတရပ္အျဖစ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေသာ္လည္း အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ နိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု RCSS က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.