4 icons

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ EAO မ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူဝါဒ တစ္ခုရရွိဖို႕ ထိုင္းႏုိင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.