စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ ခ်ီတက္လမ္းေလွ်ာက္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ၿပီး အခ်က္ ေလးခ်က္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူ ထုလႈပ္ရွားမႈ ခ်ီတက္္လမ္း ေလွ်ာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား လည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္း သား ၂၀ ခန္႔ကလည္း အဆုိေတာ္မ်ဳိးႀကီးသီဆုိထားသည့္ ‘႐ုိးရွင္း ေသာဘ၀’ သီခ်င္း သီဆုိခဲ့သည့္အျပင္ သံစုံတီးခတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.