တ႐ုတ္အစုိးရက လက္မခံခဲ့ေသာ ဇုိင္းေအာင္ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ခန္႔သည္ ယခုအခ်ိန္ ရွအိယန္ေဒသတြင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား လုိအပ္ေနကာ ရာသီဥတု ေအးလြန္းသည့္ဒဏ္ကုိ ခံေနရသျဖင့္ အခက္အခဲ ပုိမုိၾကံဳေတြ႔ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ယင္းစခန္းသို႔ သြားေရာက္ လွဴဒါန္းေနခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္အစုိးရမွ လက္မခံသျဖင့္ လက္ရွိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ရွအိယန္ေဒသတြင္ ခုိလႈံေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.