ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ိဳး သားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပခြင့္ရၿပီျဖစ္၍ လူမ်ိဳးအ လုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ ဦး (CNF)က ဦးေဆာင္ကာ ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု CNF ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာသည္။မူလက ခ်င္းအမ်ိဳးသားအ ဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ခ်င္း ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ က်င္းပႏုိင္ေရး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ CNF အဖဲြ႕ႏွင့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ မ်ား၊ ခ်င္းလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရက ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.