နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးစီးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အတူ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ သမိုင္းဝင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားက သေဘာတူညီေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။အဆိုပါ မိသားစုဝင္အားလုံးသည္ ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ႏွစ္ ၇၀ ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံကို ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ျပဳလုပ္မည့္ မည္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးမဆို ေထာက္ခံေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.