ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)အစိုးရအေနျဖင့္အားလံုးပါဝင္ေရးမူကိုလက္ခံေသာ ပံုစံမ်ိဳးျပပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးျဖစ္မည္ဟု ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးထြန္းေဇာ္ကဆိုသည္။ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသး သည့္ အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းမႈအေပၚ ဦးထြန္းေဇာ္က ယင္းသို႔ေျပာၾကား ျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.