ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၉ ။           ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီးေတာ့ ခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိေနေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠဌ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ မူတူးေစးဖုုိးက ေျပာဆုိသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.