ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္၉ ။              ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေအာက္ေျခမွ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားသည့့္အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးအား ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားကြန္ရက္မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေနာ္အိအိက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားေန႔ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.