ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)၏ အဖြဲ႔ဝင္ ၅ဖြဲ႔အေနျဖင့္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္က မတ္လ ၃၀ရက္ ညတြင္ ျပည္သူမ်ားအား သတင္းစကားပါးလိုက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.