4 icons

အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ႀကံဳေနရျခင္း အေပၚ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ လမ္းၫႊန္မႈ ရယူအေျဖရွာမည္ ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ႐ံုးက ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.