ေခါင္းေဆာင္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုး(KNU)၏ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ညီ လာခံကို ကရင္ျပည္နယ္ရွိ KNU ဌာန ခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာေဒသ၌ မတ္လ ၁၄ ရက္က စတင္က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည္႔အစုံဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.