ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးက နယ္စပ္အေျခစုိက္ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကရင္လူမႈအဖဲြ႔မ်ားအား ျပန္လည္ခ်ျပရွင္း လင္းပဲြ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကုိ ဇြန္လ ၉ ရက္မွ ၁ဝ ရက္ေန႔အထိ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေလးဝါးစခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.