ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ကေလး ငယ္မ်ား၏ ပညာေရးအခက္အခဲ ကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡ သည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေပးႏုိင္ရန္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (KBC)၊ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းအ ဖြဲ႕ (JST)အဖြဲ႕တို႔ ဩဂုတ္ ၄ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.