ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္မည့္ ညီလာခံက်င္း ပႏုိင္ေရး ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း  က်င္းပေန ေၾကာင္း ABSDF ဗဟိုဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဆလိုင္းေယာ ေအာင္က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.