လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ေတြကို တပ္မေတာ္နဲ႔ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ က စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ က ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.