တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ ေရး ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ညႇိႏိႈင္းရန္ က်န္ရွိ ေန၍ အစိုးရႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC)တုိ႔ ဇူလုိင္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထပ္မံ၍  တရားဝင္ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.