တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အလားအလာေကာင္းၿပီး နည္း လမ္းရွာ၍ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ဗဟိုေကာ္မတီအေရးေပၚအစည္းအ ေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း NMSP ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.