4 icons

အစိုးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲ ထားေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ ေပါ့ေလ်ာ့စြာမေနဘဲ တပ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အတုိင္း အၿမဲသတိရွိစြာ ေနထိုင္ ရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) တပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.