ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။ ။            ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တုိ႔ နဝမအႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ တုိးခ်ဲ႕ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.