ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေပၚေပါလာႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ အစိုးရက တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက ပါ၀င္တက္ေရာက္သြားမယ္လုိ႔   ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့  ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ (FPNCC) က ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.