4 icons

ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။                ။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)တို႔ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အတြက္ လာမည့္ ဇူလုိင္လာဆန္းပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူမႈ ရရွိခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.