ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ပိုမိုျမန္ဆန္ေစေရး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား အ လြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား အ ျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ရန္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)ဒုဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အႀကံျပဳသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.