ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာကို စစ္ပြဲေတြမရွိတာ၊ စစ္ပြဲေတြ အဆုံးသတ္တာလို႔ လူအမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ စကားလုံးမွာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံေပၚ မူတည္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈ၊ အတြင္းစိတ္သေဘာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ အင္အားသုံးမႈမ်ား ကင္းေဝးမႈ စတာေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.