ႏုိ၀င္ဘာလ တတိယအပါတ္ ၁၆.၁၁.၂၀၁၇ ေန႔တြင္ထုတ္လြင့္သည္၊၊ၾကာခ်ိန္ ၁၅း၀၀မိနစ္

News (1) ေလာ္ခီးလာတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ EAOS- ၈ဖြဲ႔ JMC လုပ္ငန္းစဥ္လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မူ စီစဥ္အတည္ျပဳျခင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပတဲ့သတင္း။

News (2) သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရးရုံးမွ ဦးေဆာင္ပီးလူငယ္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး မီဒီယာသင္တန္းသင္ၾကားပုိ႔ခ်တဲ့သတင္း။

News (3) UNFC နဲ႔အစုိးရ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကုိ NCA ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ UNFC ကုိလုိလားတဲ့သတင္း။

News (4) အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏုိင္ငံေရး DPN တုိ႔(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အပီးသတ္ညွိ႔ႏူိင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ အတြက္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သာက်န္တဲ့သတင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိအမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (NPPC) တြင္က်င္းပတဲ့သတင္း

Interview : အရွင္မေဟာသဓာလကၤာရ မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ အရွင္ဓမၼသာမိ DPhil(Oxford) ရဲ႕၀ိဇာတေမြးေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအေၾကာင္းေျပာဆိုတဲ့သတင္း။

Information : ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမူေရး

Voxpox : သွ်မ္းႏွစ္သစ္ကူးကုိဘယ္လုိႀကိဳဆုိၾကမလဲ

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.