1. မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီး ႒ာန (၂) ကို တာဝန္ျပန္ၿပီး လႊဲေျပာင္းေပမယ့္ သတင္း
  2. ေလ့က်င့္ေရးစခန္းေက်ာင္းက ပစ္လိုက္တဲ့ ဗုံးဆန္မေပါက္ကြဲတဲ့အတြက္ ရြာသားေတြ စိတ္ပူေနတဲ့သတင္း
  3. MCL စက္႐ုံးအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ ၃ ေသာင္ တင္သြင္းေနတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔
  4. “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ ?” ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ
  5. ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို တက္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခ်င္သလဲ ဆိုတဲ့ ေမးျမန္ခ်က္ေတြအျပင္
  6. ျပည္နယ္အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္တဲ့ ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေဆာင္းပါးေတြကိုလည္း နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.