1. မြန္လူငယ္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ မူးယစ္ေဆးဝါ အႏၲရာယ္တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ တရားမဝင္ ေရာင္ဝယ္မႈ တားစီးေရးေန႔ ျပဳလုပ္မည့္သတင္း
  2. ေဒသအသီးသီးက မြန္ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စားမ်ားကို ပုံတူကူးယူ၍ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ထားရွိမည့္ သတင္း
  3. ဘန္ေကာက္တြင္ အလုပ္ရွားေပးမည္ဟု လိမ္လည္ေခၚယူၿပီး အမ်ဳိးသမီး ၂ ဦး အဓမၼျပဳခံရတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔
  4. သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအသုံးျပဳခြင့္ ဥပေဒအေၾကာင္း ေဆြေႏြးခ်က္ေတြ
  5. မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ေထာက္ပံ့ေငြေကာက္ယူတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ့ အသံေတြအျပင္
  6. ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ညီလာခံမွာ မြန္လူမ်ဳိးေတြရဲ့ အသံတစ္သံထဲ ထြက္ေပၚလာေစဖို႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီး မြန္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လိိုက္လံေတြ႔ဆုံေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကိုလည္း နားဆင္ရမွာပါ။

SoundCloud LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.