4 icons
  1. ပထမအႀကိမ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႕ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ေတြ႔ဆုံၾကတဲ့သတင္း
  2. က်ဳိက္မေရာဘက္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီကေန ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းခံေနတဲ့သတင္း
  3. မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြအျပင္
  4. မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ
  5.  လက္ရွိ အစိုးရကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ေရရွည္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ အျမင္ေတြနဲ႔
  6. မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္မည္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးအေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးေတြကို လည္း နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.