1.  ေမလမွ စၿပီး မီးမပ်က္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးေျပာဆိုလိုက္တဲ့သတင္း
  2. MCL စက္႐ုံကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးရန္ ရွိေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးေျပာဆိုလိုက္တဲ့သတင္း
  3. ယခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အေထြေထြ အသုံးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇ ေသာင္းခန္႔ရရွိတဲ့ သတင္း
  4. မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လဝက ဌာနကို သြားေရာက္စစ္ေဆးဖို႔ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔
  5. ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာက္မိုင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ
  6. မီးခနခန ပ်က္ေနတဲ့ အေပၚ ျပည္သူေတြရဲ့ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဖြင့္ထားတဲ့ ျပည္သူအသံေတြနဲ႔
  7. မြန္ျပည္နယ္က ထြက္ရွိတဲ့ ရာဘာ (သို႔) ေရႊျဖဴအေၾကာင္း ေတြကို နားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.