ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၁.၀၈.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္

သတင္း(၁) – တိုုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုတဲ့သတင္း။

သတင္း (၂) – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက NCA လက္မွတ္ထုိးၿပီး ခ်ီတက္တဲ့ေနရာတြင္အားနည္း
ခ်က္ေတြရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့သတင္း ။

သတင္း(၃) – ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားတဲ့အခ်က္ပါဝင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလဒ္ေမ်ွာ္လင့္တဲ့သတင္း။

သတင္း(၄) – ပထမဆုံးအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ ကရင္လူငယ္ ေတြ႔ဆုံပဲြ စတင္က်င္းပတဲ့သတင္း။

ေမးျမန္းခ်က္ – ေဒါက္တာေစာထြန္းလင္းက ရာသီေရာဂါျဖစ္တဲ့(H1N1)ေရာဂါအေၾကာင္း ေျပာၾကား တာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။

စကားအျပန္အလွန္ေျပာ – ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ” ကရင္အာဇာနည္ေန႔” အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။

ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ရဲ့ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” ေဖးမတြဲကူတို႔အတူ” အပိုင္း(၁) ကိုနားစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.