ဇူလိုင္လ ေနာက္ဆံုးအပါတ္၂၈.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္

သတင္း(၁)- ကရင္ဒုကၡသည္ ၂၃ဦး ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ဖို႔ေရာက္ရွိ တဲ့သတင္း ။

သတင္း (၂)- တဖြဲ႕ခ်င္းအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို အေျခခံၿပီး နိုင္ငံေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းသြားဖို႔ SSPP/SSA ထုတ္ျပန္တဲ့သတင္း။

သတင္း(၃)- ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ လူဦးေရငါးေထာင္ေက်ာ္ ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းေနရတဲ့သတင္း။

ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ – ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ နဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတဲ့ရိုက္ခတ္မွႈေတြနဲ႔ ပါက္သက္ၿပီး ေနာ္မူးရာက ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသြားမွာပါ။

စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူးန႔ဲေနာ္ခလားရာတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္ ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။

ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…” အလင္းမဲ့အခန္းငယ္” အပိုင္း(၄)ကိုနားဆင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.