ဇူလိုင္လ ဒုတိယအပါတ္ ၁၄.၀၇.၂၀၁၇ တြင္ထုတ္လြင့္သည္။ ၾကာခ်ိန္(၁၅)မိနစ္

သတင္း(၁)- တိုင္းရင္သားမ်ားတက္ေရာက္တဲ့ ( ၅ ) ႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္ တဲ့သတင္း။

သတင္း (၂)- ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္လုပ္မွဳ႕ေၾကာင့္ တီဘီအဆုတ္နာျဖစ္သူ တိုးပြားလာတဲ့သတင္း..

သတင္း(၃)- အပစ္ရပ္ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ UNFC တို႔ ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ အဓိက ေဆြးေႏြးမည့္သတင္း

ေမးျမန္းခ်က္(၁)- TU (Technology University) ပညာသင္ၾကားေနတဲ့ေစာဂ်ြန္က ပညာေရးနဲ႔ ပက္သက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့တဲ့..အေၾကာင္းေျပာၾကားတာေတြကို နားဆင္ရမွာပါ။

စကားအျပန္အလွန္ေျပာ- ေစာေသာဒိုထူး နဲ႔ေနာ္မူးရာ တို႔က မိုးရြာသြန္းတာနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ေရႀကီးတဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကုိ လည္းနားဆင္ရမွာပါ။

ဇာတ္လမ္းတြဲ- EPRP ၏ ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းတြဲ…အလင္းမဲ့အခန္းငယ္ အပိုင္း(၂)ကိုနားဆင္ရမွာျဖစ္ပါ

တယ္။

SoundCloud  LISTEN on Soundcloud

DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )

Share.

Comments are closed.