ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အစည္းအ ေဝးကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ကာအဖြဲ႕ အနာဂတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.