ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး နယ္ေျမျဖစ္သည့္ ဖားအံခ႐ိုင္၊ ေလာ္ခီးလာ(ေလး၀ါး)တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ရက္မွ ၃၀ရက္ ေန႔အထိ ထပ္မံ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအတြက္ တင္သြင္းမည့္ က႑ႀကီး ၄ရပ္ကို အေခ်ာသတ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳလိုက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.