ေနျပည္ေတာ္(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္)။ ။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး(LDU)တို႔က လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ရက္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးက ယေန႔ညဦးပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.