အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းေတြ႕ဆံု အေျဖရွာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား လံုးက မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရန္ အ ထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က (၆၉)ႏွစ္ ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္း အနားသို႔ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာတြင္ ေရးသားတိုက္တြန္းထား သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီ လာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံုက်င္းပျခင္း ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္နည္း လမ္းသည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ရွည္ၾကာေစခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားလည္း ေနာက္က်က်န္ ရစ္ခဲ့ရသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္ဟု သမၼတက သဝဏ္လႊာတြင္ ဆိုထားသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.