ပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပၚ ေပါက္လာႏုိင္ရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရ က တရား၀င္ဖိတ္ၾကားလာပါက တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ ဖဲြ႕က ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.