မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP နဲ႔ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး LDU တို႔က လာမယ့္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၃ ရက္မွာ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည္႕အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.