4 icons

လားဟူ အမ်ဳိးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရး ပါတီ (LNDP) ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ရာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ဥကၠဌ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုုက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.